Vassforsyning til privat og næring

Brattvåg Vassverk er eit forbrukereigd samvirkeforetak. Virksomheitens overordna mål er vassforsyning til vassverkets medlemmer. Brattvåg Vassverks forsyningsområde er Brattvåg, Hellandshamn og deler av Alvestad. I tillegg leverer Brattvåg Vassverk vatn til Ålesund kommune sitt forsyningsområde Nordøyane i gamle Haram og Sandøy kommune og fastlandet mellom Alvestad og Skjelten.

Brattvåg Vassverks overornede mål er å levere vatn som er hygienisk betryggende og i tilstrekkelige mengder.

Brattvåg Vassverk SA er en virksomheit der målet er oppgåveløysing - ikkje avkastning og profitt.

         Brattvåg Vassverk SA

 

      Det vert med dette kalla inn til

    ÅRSMØTE

    på Brattvåg fjordhotell

    MÅNDAG 15 April 2024 kl 19.00

 

 

Sakliste, årsmelding og rekneskap finner du ved å trykke på linker til høgre her.

 

For utskrift av dokumenter tlf. 91 51 22 24

 

 

Vel møtt

Styret

Vis omsyn i nedslagsfeltet for drikkevatnet vårt

God tur til fjells!