Vassforsyning til privat og næring

Brattvåg Vassverk er eit forbrukereigd samvirkeforetak. Virksomheitens overordna mål er vassforsyning til vassverkets medlemmer. Brattvåg Vassverks forsyningsområde er Brattvåg, Hellandshamn og deler av Alvestad.I tillegg leverer Brattvåg Vassverk vatn til Ålesund kommune sitt forsyningsområde Nordøyane i gamle Haram og Sandøy kommune og ein del av fastlandet innanfor.

Brattvåg Vassverks overornede mål er å levere vatn som er hygienisk betryggende og i tilstrekkelige mengder.

Brattvåg Vassverk SA er en virksomheit der målet er oppgåveløysing - ikkje avkastning og profitt.

Vis omsyn i nedslagsfeltet for drikkevatnet vårt

God tur til fjells!