Vassforsyning til privat og næring.

Brattvåg Vassverk er eit forbrukereigd samvirkeforetak. Virksomheitens overordna mål er vassforsyning til vassverkets medlemmer. Brattvåg Vassverks forsyningsområde er Brattvåg, Hellandshamn og deler av Alvestad.I tillegg leverer Brattvåg Vassverk vatn til Sandøy og Haram Interkommunale Vassverk.

Brattvåg Vassverks overornede mål er å levere vatn som er hygienisk betryggende og i tilstrekkelige mengder.

Brattvåg Vassverk SA er en virksomheit der målet er oppgåveløysing - ikkje avkastning og profitt.

Beskjeder


Det blir årsmøte i Brattvåg Vassverk SA Tirsdag den 29. mai kl 1900 på Klubbhuset
til småbåtforeninga.
Sakliste:sakliste_rsm_te_2018.doc

Følg oss på facebook